2015-11-16

Informacija tėvams

illustration_art_of_children_E01-PSD-023

Jei Jūsų šeimą ištiko bėda ar turite sunkumų, galime kreiptis į:

Pagalba daugiavaikėms šeimoms ir nuskriaustiems vaikams: www.solidarity.lt

Priklausomai nuo situacijos organizacija paramą teikia maisto paketais, drabužiais ir avalyne, baldais, buitine technika. Galimybė suteikti finansinę pagalbą. Daugiavaikėms šeimoms, kurios dėl nelaimės ar nepalankiai susiklosčiusių gyvenimo aplinkybių yra priverstos gyventi nesaugioje aplinkoje ir dideliame skurde, ieškomos  galimybės ilgam pagerinti jų gyvenimo sąlygas, suremontuoti jų būstą arba parūpinti tinkamą.

SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras http://www.kaunorspc.lt/

Įmonė vykdo socialinės, psichologinės, finansinės pagalbos veiklas. Suteikia pagalbą rizikos šeimoms, neįgaliems asmenims, vienišoms mamoms.

http://www.mususeima.lt/ suteikia pagalbą sprendžiant krizines situacijas šeimose, pateikia informaciją apie galimas kompensacijas, pašalpas ir įvairaus pobūdžio paramas.

Kur kreiptis dėl socialinės pašalpos ir kompensacijų? 
Dėl socialinės pašalpos ir kompensacijų bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi kreiptis į deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją arba savivaldybės, kurios teritorijoje nuomojamas būstas, administraciją, o jei bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo gyvenamosios vietos neturi, – į savivaldybės, kurios teritorijoje jie gyvena, administraciją.
Kokius dokumentus reikia pateikti? 
Dokumentai, reikalingi socialinei pašalpai ir kompensacijoms gauti:
1. Prašymas-paraiška, kurioje reikia nurodyti duomenis apie save ir bendrai gyvenančius asmenis, jų veiklą, turimą turtą, gaunamas pajamas bei kitą paramai gauti būtiną informaciją;
2. Pažymos apie pajamas (gautas per 3 praėjusius mėnesius iki mėnesio, nuo kurio skiriama piniginė socialinė parama, arba mėnesio, nuo kurio prašoma skirti paramą);
3. Priklausomai nuo aplinkybių, kitos pažymos, reikalingos paramai skirti.

Dėl socialinės bei psichologinės pagalbos visuomet galite kreiptis į vaikų dienos centro socialinius darbuotojus bei psichologus.