2015-11-13

Veikla

Dienos centre vaikai laukiami nuo 11 iki 18 valandos, po pamokų.

 • Esminių poreikių tenkinimo programa:
 • Vaikai ruošia pamokas;
 • Maitinami 12 val. ir 15 val.;
 • Dalyvauja informatikos, sporto, muzikos, dailės, keramikos, pynimo, medžio darbų, žaidimų būreliuose;
 • Vaikams organizuojamos vertybinių įgūdžių formavimo ir terapinės grupės;
 • Esant poreikiui, dienos centro auklėtiniai gali naudotis dienos centre esančiu dušu;
 • Vaikai ir jų tėveliai turi galimybę konsultuotis asmeniškai pas dienos centro socialinius darbuotojus ir psichologą;

Specializuotų programų vykdymo metu:

 • Organizuojama narkomanijos prevencija: individualios konsultacijos ir darbas grupėse;
 • Teikiama pagalba smurtą patyrusiems vaikams ir jų tėvams: individualios konsultacijos, kompleksines pagalbos organizavimas ir atstatomoji reabilitacija.

 

KAS PAS MUS DIRBA?

 • Socialiniai pedagogai – ugdo vaikus bei organizuoja jų veiklą dienos centre;
 • Socialiniai darbuotojai – individualiai konsultuoja vaikus, kai šie turi kokių nors sunkumų arba patiria smurtą, juos lavina bei ugdo. Jie taip pat konsultuoja tėvelius vaikų auklėjimo ir kitais klausimais, veda tėvelių grupinius užsiėmimus.
 • Psichologas – individualiai konsultuoja vaikus ir jų tėvelius.
 • Mūsų savanoriai – (Kauno kunigų seminarijos klierikai, aukštųjų mokyklų studentai bei praktikantai) padeda vaikams paruošti pamokas bei organizuoja jų laisvalaikį: žaidžia su vaikais, rengia viktorinas ir t.t.