2015-11-13

Apie mus

Mes esame viešoji įstaiga Senamiesčio vaikų dienos centras – pagalbos vaikams programa.

Pagrindinis Dienos centro tikslas – padėti vaikams iš ekonominių, socialinių, psichologinių sunkumų turinčių šeimų, taip pat vaikams, patiriantiems prievartą.

Dalininkai

Kauno miesto savivaldybė      Kauno arkivyskupijos Caritas     Kauno arkivyskupijos Kurija

                              Kauno-miesto-savivaldybe                         kaunas-caritas

 

Bendradarbiaujame:

  • Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

    Ministry_of_Social_Security_and_Labour_of_the_Republic_of_Lithuania_logo

 

857896_169231909894211_855306871_orsvdc_l

 

Bendradarbiavimo sutarties pasirašymo metu 2000 m.kovo 21 d.:

  • Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius

  • Kauno miesto meras Henrikas Tamulis

  • Kauno miesto savivaldybės vicemeras Kazimieras Starkevičius

  • Kauno arkivyskupijos Caritas direktorius kun. Virginijus Veprauskas

svdc06

Darbas su vaikais:

Dienos centre 2011 m. buvo nemokamai teikiamos dienos priežiūros  paslaugos  vaikams (74) iš 46  rizikos grupės  šeimų, kuriose nesaikingai vartojamas alkoholis, smurtaujama prieš vaikus ir kitus šeimos narius. Darbas  vykdomas dviem kryptimis:

  1. teikiant pagalbą vaikams patiriantiems prievartą;
  2. vaiko poreikių kurių negali suteikti probleminė vaiko šeima tenkinimas bei  žalingų įpročių prevencija.

Vaikams patiriantiems prievartą ir turintiems bendravimo ar kitokių  sunkumų teikiamas psichologinis  konsultavimas, prireikus organizuojama kompleksinė pagalba įtraukiant įvairias institucijas. Vykdant esminių vaiko poreikių patenkinimo programas didžiausias dėmesys kreipiamas į vaikų pamokų ruošą, vertybinių įgūdžių formavimą per įvairią veiklą (tame tarpe ir darbinę)  laisvalaikio užimtumą būreliuose. Visi programose dalyvaujantys vaikai yra nemokamai maitinami. Dienos centro vaikai pasižymi šiais probleminio elgesio elementais: konfliktiškas bei smurtiškas elgesys kitų atžvilgiu, fizinės aplinkos niokojimas, suicidinis elgesys, delinkventiškas elgesys, melavimas, maištavimas prieš autoritetą, mokymosi bei mokyklos lankymo sunkumai, svaigalų vartojimas ir rūkymas, bėgimas iš namų. Pastebėta, kad vaikai nepasitiki savo jėgomis, turi žemą savivertę, turi polinkį nesaugiai prisirišti. Dienos centro socialiniai pedagogai daugiau dėmesio skiria tiesioginiam darbui su vaiku, kai tuo tarpu socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai dirba su visa šeima, siekdami pakeisti šeimos ydingas nuostatas bei elgesį vaikų ir jų gerbūvio atžvilgiu, skatinti tėvų motyvaciją stengtis dėl šeimos.

Darbas su šeima:

Vaikų tėvams nemokamai teikiamos individualios konsultacijos, dirbamas socialinis darbas su visa vaiko aplinka (artimieji, mokykla ir pan.). Smurto arba krizės šeimoje atveju  konsultacijos būna gana dažnos ir intensyvios. Veikia grupė vaikų tėvelių motinystės ir tėvystės įgūdžių gerinimui. Pokalbiams kviečiami asmenys ir iš kitų institucijų.

Kadangi dienos centre dirba nepakankamai specialistų, darbo krūvis pasidalinamas su  savanoriais ir Kauno aukštųjų mokyklų studentais praktikantais. Savanoriai yra atrenkami ir vietoje apmokomi.

2011 m. rugsėjo mėnesį,  prasidėjus naujiems mokslo metams dienos centrą lankė 45 vaikai.

Trumpai apie vaikus Lietuvoje 2010 m.:

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, 2010 m. pabaigoje savivaldybių vaiko teisių apsaugos tarnybų socialinės rizikos šeimų apskaitoje buvo įrašyta 10,904 tūkst. socialinės rizikos šeimų, kuriose auga 23,335  tūks. vaikų. Kauno apskrityje  buvo įrašyta 2,158 tūkst. socialinės rizikos šeimų, kuriose auga 4,703 tūks. vaikų.

Per metus apie 2000 Lietuvos vaikų netenka tėvų globos. Vaikai patalpinami į įvairias globos institucijas. Daugiau nei 5 tūkstančiai vaikų nubaudžiami už įvairius nusižengimus. Tarp daugelio šio reiškinio priežasčių  pagrindinės  yra vaiko nepriežiūra, smurtas šeimoje bei vaiko poreikių pagal amžių  nepaisymas bei netenkinimas, specifinė šių vaikų problema,- chroniškas nedavalgymas, kas labai atsiliepia jų sveikatai.

Capture

VŠĮ SENAMIESČIO VAIKŲ DIENOS CENTRAS

2015m. III ketvirčio vidutinis darbo užmokestis:

 

Eil.Nr. Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas (bruto) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2015m. III ketvirtį
1. Direktorė 1 386,80
2. Vyr.buhalterė 1 262,73
3. Soc.darbuotoja 1 321,39
4. Soc.pedagogės 2 378,69
5. Psichologė 1 228,39
6. Virėja 1 216,84

Direktorė                                                                           Julija Eidukevičiūtė